Peter Kolčák
výtvarník - sochár

ÚvodFotogalériaKontakt

Peter Kolčák je absolventom Akadémie umení v Banskej Bystrici, ktoré úspešne ukončil v roku 2007 s titulom, Mgr. art.
Jeho začiatky, spájajúce sa s výtvarnou tvorbou, boli na základnej škole. Na strednej škole, v odbore umelecko-remeselné spracovanie dreva, sa zdokonaľoval v umeleckej činnosti pod pedagogickým vedením akad. maliara J. Šulu a akad. sochára J.Šichmana.


Po ukončení strednej školy sa umelecky formoval v ateliéri akad. soch. Andreja Rudavského, kde sa počas dvoch rokov zdokonaľoval a prenikal do tajov výtvarného umenia a cítenia. Pracoval aj v ateliéri výtvarníčky akad. mal. Bely Kolčákovej.


V rokoch 2001-2007 študoval na Akadémii Umení v Banskej Bystrici, odbor sochárstvo.
2001 - 2003 v ateliéri doc. J. Barinku, akad. soch.
2003 - 2005 v ateliéri doc. P. Gáspára, akad. soch.
2005 - 2007 ukončil štúdium u prof. J. Henricha, akad. soch.


Od roku 2007 pracuje a tvorí vo svojom vlastnom ateliéri, vo svojom rodisku na Orave. Pracuje s rôznymi materiálmi, ako je drevo, kameň, kov / má vlastnú kovolejársku dielňu /. Pracuje aj s novými médiami, ako je video, fotka, počítač.

(c) 2018 Mediahost.sk